Saturday, December 4, 2010

Promotie Coca-Cola

CAMPANIA PUBLICITARA "Coca-Cola te premiaza!"
Regulamentul Oficial
CAMPANIA PUBLICITARA "Coca-Cola te premiaza!"
Regulamentul Oficial
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
  1. Campania publicitara "Coca-Cola te premiaza!” ("Campania") este organizata si desfasurata de Coca-Cola HBC Romania S.R.L., o societate comerciala din Romania, cu sediul in Str. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, Global City Business Park, comuna Voluntari, judetul Ilfov, Romania, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152, nr de înregistrare  în registrul de evidentă al ANSPDCP 11404 (denumita in continuare "Organizator").
  2. Baza de date continand  datele personale ale participantilor la activare vor fi operate prin intermediul S.C. Front Line Marketing S.R.L., cu sediul social Bucuresti, Strada Italiana nr. 12, sectorul  2, cod unic de inregistrare RO 15956672, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/16308/2003, cont deschis la UNICREDIT, sucursala Mihalache, IBAN RO72BACX00000045 1402 4001, inscrisa in registrul de evidenta al ANSPDCP cu 1664 reprezentata prin dl Octavian Sava in calitate de Director General, numita in cele ce urmeaza „Agentia”.
  3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").
  4. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe www.coca-cola.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800,  între orele 9:00 – 17.00, de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Coca-Cola HBC România S.R.L. Str. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, Global City Business Park, comuna Voluntari, judetul Ilfov, România.
  5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe www.coca-cola.ro.
SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
  1. Campania este organizata si se desfasoara in magazinele Cora din orasele Bucuresti si Cluj. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot suna la Infoline 0800 080 800 (numar de telefon cu acces gratuit) intre orele 9:00 a.m. – 5:00 p.m., de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.
SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI
  1. Campania va fi lansata la data de 18 octombrie si va dura pana la data de 01 noiembrie 2010 inclusiv.  Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
  2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada promotiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe site-ul www.coca-cola.ro sau printr-un act aditional.
SECTIUNEA 4. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE
  1. Marcile participante sunt: Coca-Cola, Coca-Cola light,  Coca-Cola Zero, Fanta Orange, Fanta Lemon, Fanta Shokata, Fanta Madness, Fanta Wildberry, Sprite in ambalajele 2,5L; 2x2L; 2L; 1L; 0,5L; 0,33L - denumite in continuare "Produse Promotionale".
  2. Bonul fiscal ce face dovada achizitiei produselor promotionale trebuie pastrat pentru validarea premiilor.
  3. Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola Zero, Fanta si Sprite sunt marci inregistrate ale The Coca-Cola Company.
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
  1. Promotia este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul in Romania.
  2. La aceasta campanie nu au drept de participare angajaţii Organizatorului, ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum şi membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, sot/sotie si rude de gradul I).
  3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.
  4. O persoana se poate inscrie in aceasta promotie de mai multe ori, de fiecare data cu un nou tichet de concurs.
  5. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat cu privire la aceasta decizie, telefonic.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
  1. Fiecare consumator, care face dovada achizitiei de produse promotionale Coca-Cola (ambalajele enumerate mai sus) in valoare de minim 9 RON, se va prezenta la urna promotionala Coca-Cola situata dupa casele de marcat cu bonul fiscal ce dovedeste achizitia produselor Coca-Cola si va primi garantat un talon pentru participarea la tragerea la sorti. Talonul trebuie completat cu datele personale si introdus in urna. La finalul perioadei promotionale (18 octombrie – 01 noiembrie) va avea loc tragerea la sorti (in data de 8 noiembrie pentru toate locatiile Cora din tara) prin care se va stabili castigatorul marelui premiu, o masina Alfa Romeo MiTo.
   Cu un bon fiscal se poate completa un singur talon si implicit se poate participa o singura data la tragerea la sorti. Bonul fiscal trebuie sa fie datat in perioada promotionala si sa fie emis exclusiv de contul Cora, altfel nu va fi considerat valid.
  2. Bonul fiscal ce face dovada achizitiei produselor promotionale trebuie pastrat pentru validarea premiilor.
  3. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a produselor participante, nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament.
SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR
  1. In cadrul campaniei “Coca-Cola te premiaza!” se va acorda urmatorul premiu:
1 masina Alfa Romeo MiTo
ACORDAREA  PREMIILOR CAMPANIEI
  1. Extragerea castigatorului campaniei se va desfasura in data de 08 noiembrie 2010, in Str. Italiana Nr. 12, Sect. 2, la sediul Front Line Marketing, imputernicit al Organizatorului in prezenta unui notar public, un reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al agentiei Front Line Marketing.
  2. Extragerea castigatorului se va efectua manual, pentru toate urnele din cele 4 magazine Cora. Se vor extrage suplimentar si 5 (cinci) tichete reprezentand „rezerve” pentru premiul acordat.
  3. In urma extragerii, notarul public va intocmi un proces verbal de certificare a extragerii.
SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR
  1. Castigatorul va fi apelat pe numarul de telefon mentionat pe tichet in momentul inscrierii in Campanie, in termen de 48 de ore de la extragere, de catre un reprezentant al Organizatorului, pentru a fi validat telefonic.
  2. Pentru validarea castigatorului premiului Campaniei, acesta va trebui sa comunice urmatoarele date personale in vederea atribuirii premiului campaniei: nume, prenume, numar de telefon, domiciliul, nr. si data bonului fiscal.
  3. Validarea castigatorului Campaniei nu implica obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
  4. Pentru validarea castigatorului, acesta va trebui sa aiba bonul fiscal in baza caruia a fost extras castigator. Datele bonului fiscal vor fi comparate cu datele inscrise pe talonul de promotie. In cazul in care castigatorul ales nu are bonul fiscal acesta va fi considerat nevalid si se va trece la rezerva, urmandu-se aceeasi procedura. 
  5. In cazul in care un castigator nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) in termenul prevazut la articolul 8.1., se va trece la contactarea primei rezerve extrase, in acelasi termen. In situatia in care nici prima rezerva nu poate fi contactata in termenul prevazut, se trece la cea de a doua, respectiv a treia, a patra sau a cincea rezerva. In cazul in care nici cea de a cincea rezerva nu poate fi contactata, Organizatorul va desfasura o noua extragere.
  6. Castigatorul va putea intra in posesia premiului in termen de 30 zile lucratoare de la validarea castigului.
  7. In ziua intrarii efective in posesie a premiului se va incheia un proces verbal/declaratie castigator, semnat de reprezentantii autorizati ai Organizatorului cu castigatorul, ce va fi completat cu datele de identificare complete (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon) ale castigatorului. In momentul intrarii in posesia premiului, castigatorul trebuie sa prezinte reprezentantului Organizatorului si un act de identitate valabil si sa predea acestuia o copie dupa actul sau de identitate.
  8. Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.
  9. Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Pentru exercitarea drepturilor, participantii la Campanie se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizator, pe adresa Str. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, Global City Business Park, comuna Voluntari, judetul Ilfov
  10. In cazul in care castigatorul este o persoana minora sau lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai insotit de reprezentantul legal, acesta din urma urmand a semna o declaratie prin care Organizatorul este lipsit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului, precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul unuia dintre premiile prezentei campanii.
  11. Pentru informatii referitoare la Campanie, va rugam sa sunati la Infoline (gratuit): 0 800 080 800 de luni pana vineri, intre orele 9:00 - 17:00, exclusiv sarbatorile legale.
SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.
SECTIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate magazinele participante la aceasta Campanie sau pentru oricine suna la Infoline (gratuit): 0800 080 800, de luni pana vineri, intre orele 9:00 a.m. - 5:00 p.m., exclusiv sarbatorile legale, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.coca-cola.ro. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.
Organizator
Coca-Cola HBC Romania S.R.L.                                       
Prin imputernicit,                                                                    
SC Front Line Marketing SRL

0 comments:

Post a Comment